รายการสั่งซื้อกรมธรรม์ประกันภัยล่าสุด
นายปราโมช ตั้งฤาษึเจริญ มิตรแท้ มอเตอร์ไซค์ 3+ (รถชนรถ) +PA50,000 ราคา 1990
วัชราภรณ์ศรีหาวงศ์ มิตรแท้ มอเตอร์ไซค์ 2+ (รถชนรถ/ศูนยหาย/ไฟไหม้) ราคา 1990
วัชราภรณ์ศรีหาวงศ์ มิตรแท้ มอเตอร์ไซค์ 2+ (รถชนรถ/ศูนยหาย/ไฟไหม้) ราคา 1990
นายเกียรติศักดิ์ บัวเริง มิตรแท้ มอเตอร์ไซค์ 2+ (รถชนรถ/ศูนยหาย/ไฟไหม้) +PA50,000 ราคา 2250
นายเพิ่มพงษ์ สุทธาธาร มิตรแท้ มอเตอร์ไซค์ 2+ (รถชนรถ/ศูนยหาย/ไฟไหม้) +PA50,000 ราคา 2250
...
รายชื่อผู้สมัครเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยล่าสุด 
นายวิทวัส บรรจงวิภารัตน์
พุทธมณฑล
นครปฐม
2018-11-12
เชิดพงศ์ พิมปัดชา
คำม่วง
กาฬสินธุ์
2018-10-30
สุพรรณี
ดอนสัก
สุราษฎร์ธานี
2018-09-21
นายประสิทธิ์
นาโพธิ์
บุรีรัมย์
2018-06-05
ภครกร สิทธิกาญมณีกุล
สะเดา
สงขลา
2018-04-26
...