รายการสั่งซื้อกรมธรรม์ประกันภัยล่าสุด
นาย ชโนทิศ รัตนาภิรมย์ มิตรแท้ มอเตอร์ไซค์ 2+ (รถชนรถ/ศูนยหาย/ไฟไหม้) +PA50,000 ราคา 2250
วัจน์ คำพวงวิจิตร มิตรแท้ ป3 ทวีคูณ (คุ้มครองคู่กรณี+PA100,000) รวม พรบ. รถเกงสวนบุคคล 2800 บาท
วัจน์ คำพวงวิจิตร มิตรแท้ ป3 ทวีคูณ (คุ้มครองคู่กรณี+PA100,000) รวม พรบ. รถเกงสวนบุคคล 2800 บาท
วีรภัทร อุ่นจางวาง มิตรแท้ มอเตอร์ไซค์ 2+ (รถชนรถ/ศูนยหาย/ไฟไหม้) +PA50,000 ราคา 2250
นายฉัตรชัย บรรทัดจันทร์ มิตรแท้ มอเตอร์ไซค์ 2+ (รถชนรถ/ศูนยหาย/ไฟไหม้) ราคา 1990
...
รายชื่อผู้สมัครเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยล่าสุด 
สมโชค ประทุมมี
นาดี
ปราจีนบุรี
2018-01-16
ภาสกร พัฒนาพาณิชย์
แม่สอด
ตาก
2018-01-10
นายวิเศษ สุดหล้า
เมืองสกลนคร
สกลนคร
2017-11-04
วิทยากร โสภา
นิคมคำสร้อย
มุกดาหาร
2017-09-02
ตรีชนานันท์ คำบุญมา
บางแค
กรุงเทพ
2017-08-29
...