รายการสั่งซื้อกรมธรรม์ประกันภัยล่าสุด
ณัฐพร นุชนาค มิตรแท้ มอเตอร์ไซค์ 2+ (รถชนรถ/ศูนยหาย/ไฟไหม้) +PA50,000 ราคา 2250
น.ส. ณัฐธยาน์ ชาบัวคำ มิตรแท้หนึ่งเดียว ซ่อมห้าง เก๋งเล็ก-กลาง-ปิ๊กอัพ 11,900 (DD 5,000 บาท)
วัฒนา วัฒนะนหุต มิตรแท้ มอเตอร์ไซค์ 2+ (รถชนรถ/ศูนยหาย/ไฟไหม้) +PA50,000 ราคา 2250
นาย ทรงกลด ใบยา มิตรแท้ มอเตอร์ไซค์ 2+ (รถชนรถ/ศูนยหาย/ไฟไหม้) +PA50,000 ราคา 2250
นางอุบลวรรณ ยอดแสง มิตรแท้หนึ่งเดียว ซ่อมอู่ เก๋งเล็ก-กลาง-ปิ๊กอัพ 8,900 (DD 4,000 บาท)
...
รายชื่อผู้สมัครเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยล่าสุด 
ภครกร สิทธิกาญมณีกุล
สะเดา
สงขลา
2018-04-26
สมโชค ประทุมมี
นาดี
ปราจีนบุรี
2018-01-16
ภาสกร พัฒนาพาณิชย์
แม่สอด
ตาก
2018-01-10
นายวิเศษ สุดหล้า
เมืองสกลนคร
สกลนคร
2017-11-04
วิทยากร โสภา
นิคมคำสร้อย
มุกดาหาร
2017-09-02
...