รายการสั่งซื้อกรมธรรม์ประกันภัยล่าสุด
นายเพิ่มพงษ์ สุทธาธาร มิตรแท้ มอเตอร์ไซค์ 2+ (รถชนรถ/ศูนยหาย/ไฟไหม้) +PA50,000 ราคา 2250
นายกมล เสาวกูล มิตรแท้ ป3 ทวีคูณ (คุ้มครองคู่กรณี) รวม พรบ. รถเกงสวนบุคคล 2600 บาท
นายพงศ์ศิริ ยอดหาญ มิตรแท้ มอเตอร์ไซค์ 3+ (รถชนรถ) +PA50,000 ราคา 1990
นายพงศ์ศิริ ยอดหาญ มิตรแท้ มอเตอร์ไซค์ 3+ (รถชนรถ) +PA50,000 ราคา 1990
ชนินทร์ หูไว มิตรแท้ มอเตอร์ไซค์ 3+ (รถชนรถ) ราคา 1690
...
รายชื่อผู้สมัครเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยล่าสุด 
สุพรรณี
ดอนสัก
สุราษฎร์ธานี
2018-09-21
นายประสิทธิ์
นาโพธิ์
บุรีรัมย์
2018-06-05
ภครกร สิทธิกาญมณีกุล
สะเดา
สงขลา
2018-04-26
สมโชค ประทุมมี
นาดี
ปราจีนบุรี
2018-01-16
ภาสกร พัฒนาพาณิชย์
แม่สอด
ตาก
2018-01-10
...