โรงพยาบาล ภาคกลาง

ลำดับ

ชื่อโรงพยาบาล

ที่ตั้ง

อำเภอ

จังหวัด

1

รวมแพทย์ ชัยนาท

170 ม.4 ซ.- ถ.ชัยนาท-สุพรรณบุรี ต.บ้านกล้วย
Tel: 019728744    

เมืองชัยนาท

ชัยนาท

2

กรุงเทพคริสเตียน นครปฐม

173 ถนน 25 มกรา ตำบลพระปฐมเจดีย์
Tel: 034-270080-5     Fax : 034-213451

เมือง

นครปฐม

3

กรุงเทพสนามจันทร์

1194 ม.- ซ.- ถ.เพชรเกษม ต.สนามจันทร์
Tel: 034-219600 ต่อ 1162-3    

เมือง

นครปฐม

4

ศาลายา

95 ม.3 ซ.- ถ.ศาลายา-นครชัยศรี ต.ศาลายา
Tel: 034-297-166    

พุทธมณฑล

นครปฐม

5

เทพากร

24 ม.0 ซ.1 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์
Tel: 034-212718-24ต่อ113    

เมืองนครปฐม

นครปฐม

6

ซานเปาโลหัวหิน

222 ม.- ซ.- ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน
Tel: 032-532576-85 ต่อ 111    

หัวหิน

ประจวบคีรีขันธ์

7

พีรเวช

55/5 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หันตรา
Tel: 035-801555    

พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

8

ราชธานี

111 ม.3 ซ.- ถ.โรจนะ ต.ไผ่ลิง
Tel: 035-335555 ต่อ 133-135    

พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

9

ศุภมิตรเสนา

34/4 ม.5 ซ.- ถ.อยุธยา-สุพรรณบุรี ต.บางนมโค
Tel: 035-289572-83    

เสนา

พระนครศรีอยุธยา

10

เพชรรัตน(เก่า50)

99/9 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านหม้อ
Tel: 032-417070-9    

เมืองเพชรบุรี

เพชรบุรี

11

เมืองเพชร-ธนบุรี

150 ม.6 ซ.- ถ.เพชรเกษม ต.ต้นมะม่วง
Tel: 032-415-191-9 ต่อ 1108    

เมืองเพชรบุรี

เพชรบุรี

12

กรุงเทพเมืองราช

59/3 ม.- ซ.- ถ.เพชรเกษมสายเก่า ต.หน้าเมือง
Tel: 0-3232-2274-80    

เมือง

ราชบุรี

13

ซานคามิลโล

31 ม.10 ซ.- ถ.อุดมพิทยา ต.สวนกล้วย
Tel: 032211143    

บ้านโป่ง

ราชบุรี

14

พร้อมแพทย์

77/4 ม.- ซ.- ถ.คฑาธร ต.หน้าเมือง
Tel: 032 - 315234 ต่อ 128    

เมืองราชบุรี

ราชบุรี

15

เบญจรมย์ ลพบุรี

116 ม.8 ซ.- ถ.ลพบุรี-บ้านแพรก ต.ป่าตาล
Tel: 036-412160    

เมืองลพบุรี

ลพบุรี

16

มหาชัย

927/43 ค. ม.- ซ.- ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย
Tel: 0-3442-4990    

เมืองสมุทรสาคร

สมุทรสาคร

17

มหาชัย2กระทุ่มแบน

301/1 ม.6 ซ.- ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย
Tel: 028103442 ต่อ 217    

กระทุ่มแบน

สมุทรสาคร

18

มหาชัย3

927/45 ม.- ซ.- ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย
Tel: (034) 424 - 990 - 4    

เมืองสมุทรสาคร

สมุทรสาคร

19

วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร

93/256 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าทราย
Tel: 034-826709-21    

เมืองสมุทรสาคร

สมุทรสาคร

20

วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย

74/5 ม.4 ซ.- ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย
Tel: 02-4310070 ต่อ 1211,1212    

กระทุ่มแบน

สมุทรสาคร

21

ศรีวิชัย 5

93/256 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าทราย
Tel: 034-826709-21     Fax : 034-826706

เมืองสมุทรสาคร

สมุทรสาคร

22

เอกชัย

99/9 ม.4 ซ.- ถ.เอกชัย ต.โคกขาม
Tel: 034-417999    

เมืองสมุทรสาคร

สมุทรสาคร

23

มิตรภาพเมโมเรียล สระบุรี

9/1 ม.- ซ.- ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว
Tel: 036-401100-11    

เมืองสระบุรี

สระบุรี

24

เกษมราษฏร์สระบุรี

2/22 ม.- ซ.- ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว
Tel: 0-3631-5555 ต่อ 1112    

เมืองสระบุรี

สระบุรี

25

สิงห์บุรีเวชการ(หมอประเจิด)

80/1 ม.6 ซ.- ถ.สิงห์บุรี-อ่างทอง ต.ต้นโพธิ์
Tel: 036-520517    

เมืองสิงห์บุรี

สิงห์บุรี

26

ธนบุรีอู่ทอง

2000/22 ม.6 ซ.- ถ.มาลัยแมน ต.อู่ทอง
Tel: 035-404053-9    

อู่ทอง

สุพรรณบุรี

27

วิภาวดี-ปิยราษฎร์

1816/1 ม.6 ซ.- ถ.อู่ทอง-ด่านช้าง ต.อู่ทอง
Tel: 035-564555 ต่อ 1102    

อู่ทอง

สุพรรณบุรี

28

ศุภมิตร

76 ม.- ซ.- ถ.เณรแก้ว ต.ท่าพี่เลี้ยง
Tel: 035 - 500283-8 ต่อ1207    

เมืองสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

29

อ่างทองเวชชการ 2

29/9 ม.2 ซ.- ถ.เลี่ยงเมือง ต.ศาลาแดง
Tel: 035 612361-4    

เมืองอ่างทอง

อ่างทอง

30

มหาชัยแม่กลอง

158/1 ถนนราษฎร์ประสิทธิ์ ตำบลแม่กลอง
Tel: 034-715001-5     Fax : 034-718623

เมือง

สมุทรสงคราม