โรงพยาบาล ภาคใต้

ลำดับ

ชื่อโรงพยาบาล

ที่ตั้ง

อำเภอ

จังหวัด

1

ธนบุรี-ชุมพร

121 ม.3 ซ.- ถ.ชุมพร-ระนอง ต.วังไผ่
Tel: 077-504800-12    

เมืองชุมพร

ชุมพร

2

วิรัชศิลป์ ชุมพร

18/22 ม.- ซ.- ถ.ปรมินทรมรรคา ต.ท่าตะเภา
Tel: 077-570123#163    

เมืองชุมพร

ชุมพร

3

ตรังรวมแพทย์

61/39 ม.- ซ.- ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง
Tel: 075-218988    

เมืองตรัง

ตรัง

4

วัฒนแพทย์ ตรัง

247/2 ม.- ซ.- ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง
Tel: 075-218585    

เมืองตรัง

ตรัง

5

นครคริสเตียน นครศรีธรรมราช

1110/2 ม.- ซ.- ถ.ศรีปราชญ์ ต.คลัง
Tel: 0-7531-7110    

เมือง

นครศรีธรรมราช

6

นครพัฒน์

2/99 ม.- ซ.- ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง
Tel: 075-305999 ต่อ 120    

เมือง

นครศรีธรรมราช

7

ปิยะรักษ์

74 ม.- ซ.- ถ.ิอภัยบริรักษ์ ต.คูหาสวรรค์
Tel: 074627148    

เมืองพัทลุง

พัทลุง

8

สิริโรจน์ ภูเก็ต

44 ม.- ซ.- ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.วิชิต
Tel: 076-249400 #1325-6    

เมืองภูเก็ต

ภูเก็ต

9

สิโรรส

247-249 ม.- ซ.- ถ.สิโรรส ต.สะเตง
Tel: 073-223600-4    

เมืองยะลา

ยะลา

10

กรุงเทพหาดใหญ่

75 ม.- ซ.15 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่
Tel: 074-272800*1240*2324    

หาดใหญ่

สงขลา

11

ราษฏร์ยินดี หาดใหญ่

119 ม.- ซ.- ถ.ราษฎ์ยินดี ต.หาดใหญ่
Tel: 074-200200ต่อ290    

หาดใหญ่

สงขลา

12

ศิครินทร์หาดใหญ่

169 ม.- ซ.- ถ.นิพัทธ์สงเราะห์ ต.หาดใหญ่
Tel: 074-366966 ต่อ 8111    

หาดใหญ่

สงขลา

13

ทักษิณ สุราษฎร์ธานี

309/2 ม.- ซ.- ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด
Tel: 0-7728-5701-5 ต่อ 5526    

เมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

14

สมุยอินเตอร์เนชั่นแนล

90/2 ม.2 ซ.- ถ.เลียบหาดเฉวง ต.บ่อผุด
Tel: 077-230781-2 ต่อ 226    

เกาะสมุย

สุราษฎร์ธานี