มิตรแท้ประกันภัย กรมธรรม์ประเภท 5 แบบคุ้มครองเฉพาะภัย

 

มิตรแท้ประกันภัยกรมธรรม์แบบ 2+ Silver (ศูนย์หาย/ไฟไหม้/รถชนรถ)
 
กรมธรรม์แบบ 2+ มิตรแท้เพิ่มพูน
ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก
* ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย กรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก และสามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้mittare2plus  

 
 

kissสนใจสั่งซื้อ Click

มิตรแท้ 2+ Silver ทุนคุ้มครอง 100,000 บาท (DD 2,000 บาท) ราคา 6,400 บาท
 

มิตรแท้ 2+ Silver ทุนคุ้มครอง 150,000 บาท (DD 2,000 บาท) ราคา 6,800 บาท
 

มิตรแท้ 2+ Silver ทุนคุ้มครอง 200,000 บาท (DD 2,000 บาท) ราคา 7,100 บาท
 

มิตรแท้ 2+ Silver ทุนคุ้มครอง 250,000 บาท (DD 2,000 บาท) ราคา 7,400 บาท
 

มิตรแท้ 2+ Silver ทุนคุ้มครอง 300,000 บาท (DD 2,000 บาท) ราคา 7,600 บาท
 

มิตรแท้ 2+ Silver ทุนคุ้มครอง 350,000 บาท (DD 2,000 บาท) ราคา 7,900 บาท 

 

มิตรแท้ 2+ Silver ทุนคุ้มครอง 100,000 บาท (No Deduct) ราคา 7,100 บาท

มิตรแท้ 2+ Silver ทุนคุ้มครอง 150,000 บาท (No Deduct) ราคา 7,600 บาท
 

มิตรแท้ 2+ Silver ทุนคุ้มครอง 200,000 บาท (No Deduct) ราคา 8,000 บาท
 

มิตรแท้ 2+ Silver ทุนคุ้มครอง 250,000 บาท (No Deduct) ราคา 8,400 บาท
 

มิตรแท้ 2+ Silver ทุนคุ้มครอง 300,000 บาท (No Deduct) ราคา 8,800 บาท
 

มิตรแท้ 2+ Silver ทุนคุ้มครอง 350,000 บาท (No Deduct) ราคา 9,200 บาท