สร้างงาน สร้างรายได้ไม่มีขีดจำกัด กับ ธุรกิจประกันภัย  

การทำงานในระบบเครือข่ายด้วยแผนรายได้ที่สุดยอดเพียงแค่นี้คุณก็สามารถมีรายได้ที่มั่นคงในอนาคตได้    ในยุคการสื่อสารไร้พรมแดนบวกกับระบบเน็ทเวิร์คหรือระบบเครือข่ายที่สมบูรณแบบ 
สามารถสร้างงานสร้างเงินได้อย่างรวดเร็ว ทุกคนที่มีรถยนต์ต้องซื้อพ.ร.บกฎหมายบังคับให้ซื้อ 
ธุรกิจที่ไม่ต้องมีการลงทุน บริษัทมีความน่าเชื่อถือเป็นตัวแทนโดยตรง มีรายได้จากการสร้างทีมงาน ไม่ต้องขายเองเพียงแนะนำให้คนสมัครก็สามารถสร้างรายได้ รายได้เป็นมรดก โอนให้ทายาทได้ 
หยุดทำแต่ยังมีรายได้

สมัครเป็นตัวแทนฟรี....ทั่วประเทศ  ไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ  ไม่มีค่าสมาชิก  ไม่มียอดรายเดือน  ไม่มีค่าสมัคร    สมัครได้ทุกท่านฟรี   ไม่มีรถยนต์ก็สมัครได้ 
หลักฐานของผู้สมัคร                                                                                                       
1. สําเนาบัตรประชาชน  หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ 1 ฉบับ 
2. สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 
3. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป 
4. สําเนาหน้าบัญชีสมุดเงินฝากธนาคารของคุณ  ประเภทออมทรัพย์  1  ฉบับ 
5.  ***เซ็นต์ชื่อรับรองสําเนาเอกสารทุกฉบับ *** 
6. สําเนาบัตรอนุญาตเป็นตัวแทนหรือนายหน้าประกันวินาศภัย  1 ฉบับ  (ถ้ามี)  ไม่มีไม่เป็นไร


ผู้ค้ำประกัน   คุณสมบัติ และหลักฐานของผู้ค้ำประกัน 
1. เป็นข้าราชการประจําซี 3 ขึ้นไป 
2. เป็นทหาร หรือตํารวจ ยศตั้งแต่ จ่าสิบเอก จ่าเอก  พันจ่าอากาศเอก จ่านายสิบตํารวจ นายดาบตํารวจ 
ขึ้นไปหลักฐานของผู้ค้ำประกัน 
1. สําเนาบัตรข้าราชการ  1 ฉบับ 
2. สําเนาทะเบียนบ้าน  1  ฉบับ 
    ***เซ็นต์ชื่อรับรองสําเนาเอกสารทุกฉบับ*** 
3. พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทฯ หรือห้างร้าน ที่มีเงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป 
     หลักฐานของผู้ค้ำประกัน สำหรับผู้เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ   พนักงานบริษัทฯ     
     3.1   สําเนาประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้  1 ฉบับ 
    3.2   สําเนาทะเบียนบ้าน  1 ฉบับ 
    3.3   ใช้ต้นฉบับ (ตัวจริงเท่านั้น)  ใบรับรองเงินเดือนหรือจดหมายรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือน
ตั้งแต่  10,000 บาทขึ้นไป ประทับตรา บริษัทห้างร้าน
    3.4  เจ้าของกิจการค้ำประกัน  ใช้สำเนาทะเบียนการค้า หนังสือรับรอง  และใบเสร็จการชำระภาษีปีล่าสุด  
ประทับตรา บริษัท ห้างร้าน  ***เซ็นต์ชื่อรับรองสําเนาเอกสารทุกฉบับ*** 
หมายเหตุ  สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย   หรือมีหลักฐานแสดงว่าเป็นสามี - ภรรยา กัน     ลงชื่อค้ำประกันให้กันไม่ได้ ***


สมัครเป็นตัวแทนต้องมีคนค้ำประกัน  เพราะว่า
          การทำธุรกิจที่ บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด   ไม่มีความเสี่ยง  เหตุที่ต้องมีคนค้ำประกันก็เพราะบริษัทให้เครดิตเทอมกับตัวแทนในการออกกรมธรรม์   ตัวแทนไม่ต้อง
จ่ายเงินก่อน   บริษัทจะออกกรมธรรม์ให้กับตัวแทนมอบให้กับลูกค้าก่อน   แล้วจึงนำเงินมาชำระค่าเบี้ย
ประกันภัย   ซึ่งจะแตกต่างกับโบรคเกอร์ทั่วไปที่ต้องชำระเงินก่อนถึงจะได้กรมธรรม์ไปมอบให้กับลูกค้า    ตามกฎของกรมการประกันภัยผู้ที่สมัครเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและตัวแทนประกันชีวิตต้องมีผู้ค้ำประกัน

ขั้นตอนการสมัครเป็นตัวแทนทำได้ดังนี้

วิธีที่ 1

1. ท่านสามารถ Download ใบสมัคร เมื่อท่านดาวน์โหลดใบสมครเรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์ (Print) ใบสมัครทั้งหมดลงบนประดาษ A4 แล้วกรอกข้อมูลลงในเอกสารใบสมัครให้ครบถ้วน  <<< Download ใบสมัคร >>>>

2.ท่านจะต้องส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานกลับมาที่ที่อยู่ที่แจ้งให้ทราบเพื่อนนำส่งบริษัทฯเพื่อออก
ระหัสตัวแทนต่อไป 

3 . เมื่อได้รหัสตัวแทนแล้วท่าสามารถเริ่มงานได้ทันที

วิธีที่ 2

1. สมัครตัวแทนโดยกรอกที่อยู่ผ่านเว็ปไซค์ ที่นี่ แล้วท่านจะได้รับเป็นสมาชิก เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากทางเรา
2. เมื่อทางเราได้รับข้อมูล จะจัดส่งใบสมัครไปให่ท่านที่บ้านโดยเร็วที่สุด 
3. ท่านจะต้องส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานกลับมาที่ ที่อยู่ที่แจ้งให้ทราบ เพื่อนนำส่งบริษัทฯ เพื่อออกระหัสตัวแทนต่อไป

รายได้จากการบริหารศูนย์บริการทีมงาน

    ถ้าคุณเปิดศูนย์เพื่อบริการตัวแทน คุณจะได้รับค่าบริหารศูนย์เมื่อมีตัวแทนมาใช้ที่ศูนย์บริการของคุณ คุณจะได้รับค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์ของคุณจากทุกยอดที่ตัวแทนมานำส่งผลงานที่ศูนย์ของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้ายอดขายของคุณ + ยอดที่มีตัวแทนมาใช้ศูนย์ของคุณเป็นยอดรวม 1 ล้านบาท คุณจะมีรายได้จากค่าบริหารศูนย์บริการ 30,000 บาท 
 

ตารางแสดงค่าบริหารงานธุรกิจมิตรแท้

ลักษณะการทำธุรกิจ

ยอดผลงาน

ตำแหน่ง

ค่าคอมมิชชั่น

สมัครเปิดรหัสตัวแทน

ไม่บังคับยอด

ตัวแทน

ตามยอดผลงาน

ทำเป็นอาชีพ/รายได้เสริม

50,000บาท/เดือน

ตัวแทนอาชีพ

ตามยอดผลงาน

สร้างทีมงาน

200,000บาท/เดือน

ผู้ช่วยผู้จัดการ

คิดให้ทั้งทีมงาน

ขยายทีมงานเพิ่ม

500,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการ

รายได้เพิ่มขึ้น

ทีมงานขยายเพิ่ม

1,500,000 บาท/เดือน

ผู้อำนวยการ

รายได้เพิ่มขึ้นอีก

สอนทีมงานให้ขยายงาน

3,000,000 บาท/เดือน

ผู้อำนวยการอาวุโส

รายได้คุ้มค่าสุดๆ

 

รายได้จากตำแหน่งตัแทนมืออาชีพ
- ได้รับคอมมิชชั่นสูงกว่าตัวแทนฝึกหัด จากการขาย พ.ร.บ
- ได้รับคอมมิชชั่นเพิ่มจากการขายประกันภัยประเภท 1 2 3 4 5
- ได้รับค่าแนะนำตัวแทนใหม่3% ทั้งสายงาน 
- รับค่าบริหารงานจากการยอดขาย พ.ร.บ รวมทั้งทีมงาน
- รับค่าบริหารงานจากยอดขายประกันภาคสมัครใจ
- มียอดขายรวมทั้งทีมถึง 200,000 บาท จากต้นเดือนถึงปลายเดือนจะได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการ 

·         รายได้จากตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ
- ได้รับคอมมิชชั่นสูงกว่าตัวแทน จากการขาย พ.ร.บ
- ได้รับคอมมิชชั่นเพิ่มจากการขายประกันภัยประเภท 1 2 3 4 5
- ได้รับค่าแนะนำตัวแทนใหม่4% ทั้งสายงาน
- รับค่าบริหารงานจากการยอดขาย พ.ร.บ รวมทั้งทีมงาน
- รับค่าบริหารงานจากยอดขายประกันภาคสมัครใจ
- มียอดขายรวมทั้งทีมถึง 500,000 บาท จากต้นเดือนถึงปลายเดือนจะได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการ

·         รายได้จากตำแหน่งผู้จัดการ
- ได้รับคอมมิชชั่นสูงกว่าผู้ช่วยผู้จัดการ จากการขาย พ.ร.บ
- ได้รับคอมมิชชั่นเพิ่มจากการขายประกันภัยประเภท 1 2 3 4 5
- ได้รับค่าแนะนำตัวแทนใหม่5% ทั้งสายงาน
- รับค่าบริหารงานเพิ่มสูงกว่าผู้ช่วยผู้จัดการ จากการยอดขาย พ.ร.บ รวมทั้งทีมงาน
- รับค่าบริหารงานสูงกว่าผู้ช่วยผู้จัดการ จากยอดขายประกันภาคสมัครใจ
- มียอดขายรวมทั้งทีมถึง 1,500,000 บาท จากต้นเดือนถึงปลายเดือนจะได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ

·         รายได้จากตำแหน่งผู้อำนวยการ
- ได้รับคอมมิชชั่นสูงกว่าผู้จัดการ จากการขาย พ.ร.บ
- ได้รับคอมมิชชั่นเพิ่มจากการขายประกันภัยประเภท 1 2 3 4 5
- ได้รับค่าแนะนำตัวแทนใหม่ 6% ทั้งสายงาน
- รับค่าบริหารงานเพิ่มสูงกว่าผู้จัดการ จากการยอดขาย พ.ร.บ รวมทั้งทีมงาน
- รับค่าบริหารงานเพิ่มสูงกว่าผู้จัดการ จากยอดขายประกันภาคสมัครใจ
- มียอดขายรวมทั้งทีมถึง 3,000,000 บาท จากต้นเดือนถึงปลายเดือนจะได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการอาวุโส

·         รายได้จากตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโส
- ได้รับคอมมิชชั่นสูงกว่าผู้อำนวยการ จากการขาย พ.ร.บ
- ได้รับคอมมิชชั่นเพิ่มจากการขายประกันภัยประเภท 1 2 3 4 5
- ได้รับค่าแนะนำตัวแทนใหม่ 7% ทั้งสายงาน
- รับค่าบริหารงานเพิ่มสูงกว่าผู้จัดการ จากการยอดขาย พ.ร.บ รวมทั้งทีมงาน
- รับค่าบริหารงานเพิ่มสูงกว่าผู้อำนวยการ จากยอดขายประกันภาคสมัครใจ

·         สมัครได้รหัสตัวแทนแล้วให้ปฎิบัติดังนี้
1. วางเงินค้ำ พรบ.รถยนต์  1 ฉบับ   1,000 บาท เพื่อเอาไว้เขียนให้กับลูกค้าได้ทันที
2. เมื่อขาย พรบ.ได้ ส่งต้นทุนให้กับบริษัท  ก็จะได้ พรบ.ฉบับใหม่ไม่ต้องวางค้ำอีก
3. เงินวางค้ำบริษัทจะคืนให้เมื่อเลิกเป็นตัวแทน