นโยบายความเป็นส่วนบุคคล
หลักการปฏิบัติของเว็บไซต์ มิตรแท้ออนไลน์ ที่เกี่ยวกับการเก็บข้อมูลและการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้มีดังต่อไปนี้
 
การเก็บข้อมูลและการนำไปใช้
มิตรแท้ออนไลน์
ที่อยู่ : 9/305 ซอย74 ถนนพระราม2 ตำบล/แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
 
ข้อมูลที่ใช้ในการเช็คราคาเบี้ยประกันกับ มิตรแท้ออนไลน์
ชื่อ สกุล , อีเมล์ , เบอร์โทรศัพท์ , ที่อยู่ทะเบียนบ้าน , ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวกเพื่อส่งกรมธรรม์ , ข้อมูลรถและข้อมูลประกัน
 
เราจำเป็นต้องเก็บข้อมูลดังกล่าวจากท่าน เพื่อใช้ในการบริการและอำนวยความสะดวกตลอดทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเช็คเบี้ยประกัน จนถึงการสั่งซื้อกรมธรรม์ของท่าน ตามเงื่อนไขข้อมูลที่แสดงในกรมธรรม์
 
มิตรแท้ออนไลน์ อาจติดต่อท่านเพื่อแจ้งข่าวสารการให้บริการและโปรโมชั่นพิเศษ ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์หรืออยู่ในความสนใจของท่าน ถ้าท่านไม่ต้องการให้เราส่งข้อมูลเพื่อเสนอสินค้าและบริการ กรุณาแจ้งให้เราทราบ นอกจากเพื่อให้บริการเป็นไปตามที่ท่านร้องขอ มิตรแท้ออนไลน์จะไม่มีการนำข้อมูลของท่านไปให้กับบุคคลที่สาม
 
ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นระยะเวลาตามข้อปฏิบัติของบริษัท หรือเพื่อให้ท่านได้รับข้อมูลในสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลของท่านจะไม่มีการถูกนำไปใช้อย่างเจาะจง แต่จะไปใช้รวมกับข้อมูลอื่นๆ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลทางการตลาด
 
นโยบายการร่วมใช้ข้อมูล 
ข้อมูลของท่านจะไม่มีการเปิดเผยต่อบุคคลที่สามโดยปราศจากการยินยอมของท่าน เว้นเสียแต่ว่ามีเหตุการณ์ฉุกเฉินซึ่งจำเป็นให้เปิดเผย หรือมีการบังคับจากกฎหมาย 
 
ข้อมูลที่บันทึก
มิตรแท้ออนไลน์มีการบันทึก IP Address ของผู้ใช้งาน ทั้งนี้เพื่อใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับ server หรือ ใช้ในการวิเคราะห์สถิติในการเข้าชมเว็บไซต์
 
คุกกี้
มิตรแท้ออนไลน์ อาจใช้คุกกี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่าน ในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ครั้งต่อๆ ไป โดยการจดจำข้อมูลหรือค่าต่างๆ ที่ท่านได้เคยให้ไว้ คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็ก ที่บันทึกในฮาร์ดไดรฟ์ ท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับไฟล์คุกกี้โดยการทำให้ Web Browser ปฏิเสธคุ้กกี้ อย่างไรก็ตามการปฎิเสธคุกกี้อาจทำให้ท่านไม่สามารถใช้บริการของเราได้ทั้งหมด 
 
การเชื่อมโยง
เว็บไซต์ มิตรแท้ออนไลน์ มีการเชื่อมโยงไปสู่และมาจากเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งอาจมีหลักปฏิบัติที่เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวต่างกับมิตรแท้ออนไลน์ ทั้งนี้มิตรแท้ออนไลน์จะไม่รับผิดชอบการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเก็บและการใช้ข้อมูลของเว็บไซต์อื่น 
 
การเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคลของเรา
ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคล มิตรแท้ออนไลน์ จะทำการแจ้งให้ทราบ
โดยเข้ามาแก้ไข “นโยบายส่วนบุคคล” ในหน้านี้ ถ้า มิตรแท้ออนไลน์ ตัดสินใจที่จะใช้ข้อมูลเฉพาะเจาะจงของท่านโดยต่างจากที่ได้ระบุไว้ข้างต้น เราจะแจ้งและขออนุญาตจากท่านโดยผ่านทางอีเมล์ 
 
ติดต่อเรา
ในการใช้บริการจากเว็บไซต์ มิตรแท้ออนไลน์ ท่านเข้าใจและยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของมิตรแท้ออนไลน์ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น ถ้าท่านมีคำถามหรือคำติชมเกี่ยวกับนโยบายความส่วนบุคคล หรือตลอดจนการรับบริการและการใช้งานจากเว็บไซต์ของเรา กรุณาติดต่อสอบถาม
 
เงื่อนไขการเก็บข้อมูลสำคัญลูกค้า (PDPA)  Link : download