มิตรแท้ประกันภัย กรมธรรม์ประเภท 5 แบบคุ้มครองเฉพาะภัย

มิตรแท้ประกันภัยกรมธรรม์แบบ 2+ Gold (ศูนย์หาย/ไฟไหม้/รถชนรถ)
 
กรมธรรม์แบบ 2+ มิตรแท้เพิ่มพูน
ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก
* ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย กรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก และสามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้
 
 
 mittare2plus
 
 
kissสนใจสั่งซื้อ Click